Pages

Friday, October 25, 2013

Hartanah elektrik

Hartanah elektrik
Bagi permohonan elektrik, harta elektrik bahan digunakan. Satu bahan yang boleh membenarkan caj elektrik untuk bergerak dalam struktur dipanggil konduktor , manakala watak yang bertentangan dipanggil penebat atau dielektrik.
Dengan mengetahui sifat-sifat itu, kita boleh menentukan bahan yang optimum boleh digunakan. Sebagai contoh dalam kes konduktor, penggunaan bahan untuk memindahkan kuasa elektrik dan bahan-bahan yang digunakan untuk menyambung komponen litar bersepadu mungkin berbeza kerana ciri-ciri yang membenarkan arus elektrik mengalir melaluinya.
Kami akan ditentukan bagaimana ciri-ciri yang mendapatkan dan bagaimana ia akan memberi manfaat kepada kita.
ELEKTRIK KONDUKTIVITI DAN kerintangan
Definisi : -
Kerintangan : - juga dikenali sebagai rintangan elektrik tertentu atau jumlah rintangan . Petunjuk bagaimana kuat bahan yang menentang aliran caj elektrik per unit isipadu. Oleh itu, rintangan adalah kemerdekaan bentuk konduktor. Lambang digunakan adalah ρ ( rho ) dan unit S.I adalah
ohm.metre ( Ω.m )
Rintangan: - Ijazah ukuran pembangkang kepada bekas pas arus elektrik bahan. Bentuk yang berbeza dan saiz konduktor akan diberi nilai rintangan yang berbeza.
Kekonduksian : - Langkah keupayaan bahan untuk menjalankan arus elektrik
 Kerintangan
Rajah 8: Gambar rajah skema untuk kerintangan dan kekonduksian ujian
Memandangkan spesimen konduktor silinder dengan luas keratan rentas , A. rintangan sampel boleh ditentukan oleh menyesuaikan perintang boleh ubah dan mengumpul satu siri semasa, saya dan voltan , V
        V ( volt)
  0.10
0.24
 0.36
 0.44
 0.56
0.64
 0.76
 0.88
 1.00
 1.16
 I ( penguat )
  0.10
0.20
 0.30
 0.40
 0.50
0.60
 0.70
 0.80
 0.90
 1.00
  Jadual 3: - data Contoh mendapatkan dari eksperimen
 Rajah 9 : - Plot dari jadual 3 yang kecerunan plot akan ditentukan rintangan
Palung pas sampel hanya boleh ditakrifkan oleh undang-undang ohm ini
V = IR R = VI
2)
Rintangan, R, boleh mendapatkan dengan mengira kecerunan plot (angka 9)
Oleh itu, rintangan boleh ditakrifkan sebagai : -
ρ = RA l
Unit S.I : - Ω.m
1)
 3)
 atau, kita juga boleh menggunakan undang-undang ohm untuk persamaan 3 ), dengan itu , kerintangan juga boleh ditakrifkan sebagai : -
ρ = VA Il
kekonduksian
Kekonduksian songsang rintangan , oleh itu, kekonduksian ditakrifkan sebagai : -
σ = ρ1
Unit S.I : - ( Ω.m ) -1
A konduktor yang baik biasanya mempunyai kekonduksian atas perintah 107 ( Ω.m ) -1 penebat / dielektrik mempunyai pelbagai kekonduksian yang sangat rendah from10 -10 ke
10-20 ( Ω.m ) -1
Semi -konduktor mempunyai pelbagai kekonduksian perantaraan 10-6 hingga 104 ( Ω.m ) -1
 4)
 5)
 Jadual 4 : - kekonduksian untuk logam yang biasa digunakan
 Jadual 5 : - kekonduksian untuk kegunaan biasa bukan logam
 KEADAAN kerintangan IN METAL
Kerintangan dalam logam adalah dipengaruhi oleh tiga faktor , iaitu suhu, kekotoran dan kerja sejuk.
Oleh itu, kesan faktor ini akan meringkaskannya kepada jumlah kerintangan logam boleh boleh ditakrifkan sebagai : =
ρtotal = ρt + + ρi ρd mana,
ρt - kesan kerintangan kepada suhu ρi - kesan kerintangan kepada kekotoran ρd - kesan kerintangan kepada kerja sejuk
Kesan suhu ke atas rintangan
Kesan yang diberikan oleh
6)
ρt = ρo + PADA
mana adalah tetap haba bahan dan T ialah suhu bahan
dalam kelvin .
Suhu cenderung untuk bergetar atom dalam struktur kristal itu mewujudkan penyelewengan kekisi yang menyerakkan elektron itu melambatkan gerakan dan mencipta rintangan.
7)
 Kesan kekotoran pada kerintangan
Kesan yang diberikan oleh
ρi = Aci (1- ci ) 8)
di mana , A adalah malar komposisi bebas yang merupakan fungsi kedua-dua kotoran dan logam tuan rumah
ci adalah kekotoran pecahan ( 0% hingga 100%)
Kekotoran dalam logam cenderung untuk menyebarkan gerakan elektron sepanjang konduktor,
dengan itu melambatkan pergerakan , menggunakan lebih banyak tenaga untuk bergerak dan mencipta rintangan.
Rajah 10: Kesan kerintangan kepada% Ni dalam aloi cooper nikel

Kesan kerja sejuk pada kerintangan
Kerja sejuk cenderung untuk memindahkan struktur kristal iaitu menggalakkan lebih banyak lompang dalam struktur kristal yang juga penyebaran gerakan elektron itu mewujudkan kerintangan.
Meningkatkan tahap kerja sejuk juga akan meningkatkan kerintangan logam.
Rajah 11: - Gabungan kesan disebabkan bahan ketahanan ( cooper nikel )

No comments:

Post a Comment