Pages

Thursday, September 12, 2013

Basic English Grammar - Noun, Verb, Adjective, Adverb

colour resistor


Scientific and Engineering Notations


Standard Form or Scientific Notation

A number written with one digit to the left of the decimal point and multiplied by 10 raised to some power is written in standard form or with scientific notation, ex.
43712 = 4.3712 · 104  
0.036 = 3.6 · 10-2 

Engineering Notation

Engineering notation is similar to scientific notation except that the power of ten is always a multiple of 3, ex.
43712 = 43.712 · 103 = 0.043712 · 106  
0.036 = 36 · 10-3 = 36000 · 10-6
Units used in engineering may be made smaller or larger with the use of prefixes, ex.
4.7 kJ = 4.7 · 103 J = 4700 J
8 MV = 8 · 106 V = 8000000 V

What is Ohm's Law?

The relationship between Resistance, Voltage and Power

Ohm's law is a simple equation that shows the relationship between resistance, voltage and current through a metal wire, or some other type of resistive material. In mathematical terms, Ohm's law is written as:
I = V/R ,
where I is the current (Amps), V is the voltage (Volts), and R is the resistance (Ohms).Ohm's law can also show the relationship between resistance, voltage and power using the following equation:
P = V 2/R ,
where P is the power (Watts), V is the voltage (Volts), and R is the resistance (Ohms).

What is a Resistor


What is a Resistor?
Resistor is electrical or electronic components which resist the flow of current across the resistor device.
Resistor Symbol

The resistance to current flow results in a voltage drop across the resistor device. Resistors are used extensively throughout electrical and electronic circuits.

Resistor devices may provide a fixed, variable, or adjustable value of resistance. Adjustable resistors are refers to as rheostats, or potentiometers. Resistor values are expressed in Ohms, the electric resistance unit.

Resistors are incorporated within a electrical or electronic circuit create a known voltage drop or current to voltage relationship.

If the electrical current in a circuit is known (current is measured in amperes), then a resistor can be used to create a known potential difference (voltage difference) proportional to that current.

Conversely, if the voltage drop (potential difference) across two points in a circuit is known, a resistor can be used to create a known current proportional to that difference.

An attenuator is a network of two or more resistors (a voltage divider).

A line terminator is a resistor at the end of a transmission line or daisy chain bus, designed to match impedance and minimize reflections of the electronic signal.

Sunday, September 8, 2013

Hasil 4: Bahan Bukan LogamBahan-bahan bukan logam adalah bahan yang paling banyak di muka bumi. Ia boleh didapati secara semula jadi seperti kayu , batu, silika (pasir ), air dan lain-lain Ia juga boleh dibuat sintetik seperti polimer dan getah.

Kebanyakan bukan logam mempunyai struktur bukan kristal dan bukan konduktor kepada bekalan elektrik dan haba.

Bahan polimer

Bahan polimer dibentuk oleh satu siri kumpulan molekul yang dikenali sebagai ' mer ' melekat antara satu sama lain untuk membentuk satu struktur rantaian dipanggil rantaian polimer.

Ia boleh didapati secara semula jadi dan boleh dibuat sintetik.

Beberapa semula jadi yang berlaku polimer ( yang diperolehi daripada tumbuhan dan haiwan ) adalah: - kayu , getah, kapas, bulu , kulit dan sutera.

Walaupun polimer semula jadi seperti protein , enzim , kanji , selulosa adalah penting dalam proses biologi dan fisiologi dalam tumbuh-tumbuhan dan haiwan.Banyak bahan-bahan organik hidrokarbon yang bermakna terdiri daripada hidrogen dan atom karbon. Sejak karbon mempunyai 4 elektron bebas yang mempunyai kemungkinan untuk membentuk 4 bon, gabungan hidrokarbon boleh membentuk pelbagai jenis jenis polimer.

Jadual 1: Komposisi dan struktur molekul Hidrokarbon Parafin Keluarga

CnH2n +2
Jadual 2: Beberapa kumpulan hidrokarbon biasa.

Selain daripada karbon dan hidrogen yang membentuk rantai polimer , beberapa kumpulan bersama molekul mungkin mengandungi dalam rantaian polimer. Kumpulan molekul yang sama boleh dilihat dalam jadual 2.


proses pempolimeran

Kita akan melihat ke dalam sintesis polimer menggunakan etilena C2H4 hidrokarbon yang dalam bentuk gas pada suhu dan tekanan ambien.Rajah 1 : Struktur molekul Etilena
Reaksi

bermula dengan pemula atau pemangkin (R •) . R mewakili pemangkin

molekul , dan ? mewakili elektron bebas daripada molekul pemangkin. Oleh itu , tindak balas : -Rantaian polimer kemudian membentuk dengan penambahan urutan unit monomer polietilena untuk aktif ini pusat pemula - mer. Tapak aktif, atau elektron berpasangan (ditandakan oleh? ?) , Dipindahkan kepada setiap monomer akhir berturut-turut kerana ia dikaitkan dengan rantai. Ini boleh diwakili skema seperti berikut:Proses pempolimeran boleh ditamatkan dengan memperkenalkan jenis lain R • Kumpulan pemangkin.

Hasilnya, rantaian polietilena terbentuk.


Rajah 2: rantaian Polyethylene , kawasan berlorek menunjukkan unit ' mer '

Perwakilan ini tidak betul-betul betul bahawa sudut di antara satu per satu atom karbon terikat tidak 180ο seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 2, tetapi dekat dengan 109ο . Satu model tiga dimensi yang lebih tepat adalah salah satu di mana atom karbon membentuk corak mabuk (Rajah 3), panjang ikatan CC menjadi 0.154 nm.

Dalam perbincangan ini , perwakilan molekul polimer sering dipermudahkan menggunakan model rantaian linear (Rajah 2)


Rajah 3: Zig -zag struktur tulang belakang , setiap karbon bersudut di 109ο antara satu sama lain


Varieti daripada polietilena

Polytetrafluoroethylene (PTFE)

Rajah 4: PTFE / TeflonTM rantai. Semua hidrogen digantikan dengan atom fluorin

Jika semua atom hidrogen dalam polietilena telah digantikan dengan fluorin, polimer terhasil polytetrafluoroethylene (PTFE ); mer dan struktur rantaian ditunjukkan dalam Rajah 4.

Polytetrafluoroethylene (mempunyai nama TeflonTM perdagangan) tergolong dalam keluarga polimer dipanggil fluorocarbons .

Fluorin adalah bahan yang sangat radikal yang tergolong dalam kumpulan 7 dalam carta berkala dan dapat menolak atom hidrogen dalam rantaian polietilena semasa tindak balas.Polyvinyl chloride (PVC)


Rajah 5: rantaian PVC.

Poli vinil klorida ( PVC) , satu lagi polimer yang sama, mempunyai struktur yang merupakan varian sedikit itu untuk polietilena, di mana setiap hidrogen keempat digantikan dengan atom Cl.

Polipropilena (PP)


Rajah 6: rantaian PP

Polipropilena adalah dihasilkan oleh lebih bertindak balas PVC dengan kumpulan hidrokarbon metil.Jadual 3 : Senarai biasanya menggunakan polimerJadual 3 (sambungan)

Ada kes di mana semua mengulangi mer adalah jenis yang sama , jenis polimer dipanggil homopolymer .

Walau bagaimanapun rantai polimer mungkin boleh membina oleh dua atau lebih mer berbeza , jenis polimer dipanggil kopolimer .

Monomer dibincangkan setakat ini mempunyai bon yang aktif yang boleh bertindak balas untuk bon kovalen dengan monomer lain, seperti yang dinyatakan di atas untuk etilena ; seperti monomer yang dipanggil bifunctional , iaitu, ia boleh bon dengan dua unit yang lain dalam membentuk dua dimensi chainlike molekul struktur. Walau bagaimanapun, monomer lain, seperti fenol formaldehid (Jadual 3 ), adalah trifunctional , mereka mempunyai tiga ikatan aktif, dari mana tiga dimensi molekul keputusan struktur rangkaian.


Berat molekul : klasifikasi Polimer

Polimer dikelaskan mengikut panjang rantaian , berat molekul aka.

Semasa proses pempolimeran , ia adalah mustahil untuk menghasilkan rantai polimer seragam sepanjang masa. Sesetengah mungkin mempunyai panjang rantaian yang berbeza tetapi majoriti rantaian akan terletak di antara panjang rantaian yang dikehendaki mengikut bagaimana proses ini dikawal.

Alat statistik digunakan untuk diklasifikasikan polimer yang dihasilkan mengikut berat / rantai molekul panjangnya.

Istilah yang digunakan untuk mengelaskan bahan polimer : -

_

1)

i) Numberaveragemolecularweight Mn _

Mn = ΣxiMi
Mi- meanmolecularweightofsizerangei

xi - sebahagian kecil daripada jumlah rantaian dalam julat yang sama

_

2)

ii) Mw Weightaveragemolecularweight _

Mw = ΣwiMi
Mi - bermakna berat molekul pelbagai saiz i

wi -weightfractionofmolecules/chainwithinthecorrespondingrange


Oleh itu, kita boleh mendapatkan klasifikasi polimer : -a) Ijazah purata Bilangan pempolimeran, nn - ditentukan darjah pempolimeran

_

n = Mn n_

m

3)


b) Ijazah Berat purata pempolimeran , NW
- ditentukan darjah pempolimeran menggunakan pecahan berat

_

m

_

m - berat molekul mendapatkan dengan menambah jisim relatif mer

n = Mw w_


4)
kita boleh menggunakan persamaan 3) atau 4 ) untuk menentukan darjah pempolimeran .


Contoh: -

Dalam kilang yang mengeluarkan plastik, (poli vinil klorida ) sampel PVC telah diambil dan dianalisis. Keputusan analisis ditunjukkan dalam Rajah 7. Kira darjah pempolimeran dan berat molekul purata yang dihasilkan oleh kilang.


Rajah 7: Hasil analisis untuk PVC

_

- Bilangan purata berat molekul M n _

- Berat purata berat molekul M w

menggunakan persamaan 1) dan 2), kita boleh membentuk jadual untuk memudahkan pengiraan kami

Dari angka 7, kita ekstrak data dari carta dan meletakkan ia ke dalam bentuk jadual


Jadual: - pengiraan molekul Bilangan purata

Jadual: - Berat purata pengiraan berat molekul


Oleh itu , dari jadual, kami mendapatkanmengira untuk berat atom PVC monomerdari persamaan 1) dan 2)

Darjah pempolimeran

_
n = Mn = 21150 = 338n _ 62.50 m

atau dengan menggunakan data pecahan berat

_
n = Mw = 23200 = 371w _ 62.5 m

untuk berat molekul purata,

_
Mw = 23,200 g / mol

kesimpulan yang boleh dibuat adalah, PVC dihasilkan oleh tumbuhan ini mempunyai : -

a) Rangkaian panjang purata kira-kira 338-371 mer
 b) berat molekul purata ialah 23,200 g / mol


kopolimer

Dalam logam, kita mencampurkan beberapa bahan untuk menghasilkan aloi yang meningkatkan prestasi logam. Walaupun dalam polimer , perkara yang sama boleh dilakukan dengan menggabungkan mer berbeza dalam rantaian polimer, kumpulan ini dipanggil polimer kopolimer .

Pertimbangkan kopolimer yang terdiri daripada dua unit mer yang diwakili oleh titik merah dan hitam. Lihat angka 8

Bergantung kepada proses pempolimeran dan pecahan relatif jenis mer , pengaturan urutan yang berbeza di sepanjang rantai polimer yang mungkin.


Rajah 8 : - Kopolimer konfigurasi kemungkinan

a) Random kopolimer b) kopolimer Ganti c ) Blok kopolimer
d) Rasuah kopolimer

Contoh bahan-bahan kopolimer adalah getah sintetik. Unit ulangan kimia yang bekerja di beberapa getah yang terkandung dalam Jadual
4.5. Stirena -butadiena getah ( SBR ) adalah kopolimer rawak biasa yang

tayar kereta dibuat. Nitril getah ( NBR ) adalah satu lagi kopolimer rawak terdiri daripada Akrilonitril dan butadiena. Ia juga sangat anjal dan , di samping itu , tahan bengkak dalam pelarut organik; hos petrol diperbuat daripada NBR .


Jadual 4: Kimia mengulangi unit yang digunakan dalam kopolimer getah


Jadual 5: Kimia hartanah unit ulangan

Thursday, September 5, 2013

Download DEV-C++ programming

Jika anda ingin install C++ programming sila klik dibawah

Hasil 3: Logam Bukan Ferus

Selain daripada aloi berasaskan besi, logam yang biasa digunakan dalam tujuan kejuruteraan dipanggil logam bukan ferus

Biasanya digunakan logam bukan ferus : -

a) Aluminium
b) Copper

c ) Magnesium
d ) Nikel
e) Titanium

Logam ini secara amnya memberikan prestasi yang lebih baik berbanding dengan besi aloi berasaskan , namun kerana ia bahan mahal , logam bukan ferus yang seldomly digunakan mengelilingi kami.

aluminium

Mengekstrak Aluminium daripada bijihnya adalah agak berbeza daripada hasil besi. Ini adalah kerana Oksida Aluminium adalah sukar untuk memecahkan kerana ikatan yang kuat di antara atom aluminium dan oksigen.

Bijih aluminium dipanggil bauksit adalah bahan utama untuk menghasilkan aluminium tulen yang mengandungi aluminium oksida terhidrat.

Proses Bayer digunakan untuk menghasilkan aluminium. Proses langkah: -

. a) bauksit bertindak balas dengan natrium hidroksida panas yang menukar aluminium oksida ke dalam natrium aluminat

. b) penyelesaian kemudiannya ditapis untuk bahan tidak larut

. c) remainingaluminumhydroxideisprecipitatedfromaluminatesolution

. d) aluminium hidroksida adalah menebal dan calcined untuk aluminium oksida

. e) aluminium hidroksida dibubarkan di mandi lebur cryolite ( Na3AlF6 )

. f) Elektrolisis dilakukan pada penyelesaian ini untuk menghasilkan aluminium tulen menggunakan
anod karbon dan chatode

. g) aluminium lebur akan tenggelam ke bawah dan dipungut untuk proses seterusnyaRajah 1 : Proses Elektrolisis untuk mengeluarkan aluminium

Aluminium lebur kemudian dipindahkan ke relau lain untuk rawatan lanjut.

Di sini, aluminium cecair dibersihkan dengan gas klorin untuk membuang gas hidrogen dibubarkan dari electroysis . Proses ini dipanggil degassed .

Permukaan cecair adalah skim untuk menghapuskan pembentukan oksida. Cecair itu kemudian dibuang ke dalam bentuk jongkong atau dalam bentuk kepingan, atau lantak penyemperitan untuk fabrikasi lagi.

Aloi aluminium tempa

Aloi aluminium dihasilkan dalam bentuk tempa iaitu: lembaran , plat , penyemperitan, rod dan dawai ).

Aloi tempa dikelaskan mengikut elemen utama pengaloian mengandungi dalam aloi tempa.

Empat digit bilangan digunakan untuk mengenal pasti kumpulan. Digit pertama menunjukkan kumpulan aloi, angka kedua menunjukkan had najis dan lepas 2 digit menunjukkan kesucian aluminium.Jadual 1: klasifikasi aluminium tempa

jawatan sabar

Selain daripada menunjukkan kandungan aloi, aluminium tempa juga diklasifikasikan kepada keupayaan dan sejarah proses.

Jawatan sabar dipisahkan oleh sempang .

Contoh: - 1100 - H14

Jika H menunjukkan pengerasan terikan proses , proses yang dinyatakan angka pertama selepas pengerasan terikan , dan angka kedua menunjukkan tahap proses dilakukan untuk aloi.

Penetapan asas: -

F - sebagai palsu , tidak ada kawalan ke atas jumlah proses dilakukan

O - licin dan recrystallized (kekuatan dan kemuluran terendah tertinggi)
H - tekanan keras

T - dirawat haba

Tekanan pecah keras (H)

H1 - tekanan keras sahaja ( H12 - H18 minimum kepada maksimum 75 % daripada kawasan pengurangan)

H2 - tekanan keras dan sebahagiannya licin
H3 - tekanan keras dan stabil


Dirawat haba pecah

T1 - secara semula jadi tua

T3 - panas penyelesaian dirawat, kerja sejuk dan secara semula jadi berusia keadaan stabil
 T4 - penyelesaian adalah dirawat haba dan secara semula jadi berusia keadaan stabil

T5 - disejukkan dari suhu proses membentuk dan
 T6 buatan berumur - panas penyelesaian dirawat dan kemudian buatan berumur haba
T7 -penyelesaian dirawat dan stabil

T8 - panas penyelesaian dirawat, sejuk bekerja dan kemudian buatan berumur

Bukan haba dirawat aloi Aluminium tempa

Ini kumpulan aloi tidak boleh mengubah sifat-sifat mekanikal (kekuatan ) oleh rawatan haba. Hanya kerja sejuk yang boleh dilakukan untuk meningkatkan kekuatannya.

Kumpulan-kumpulan ini adalah: -
1xxx , 3xxx , dan 5xxx adalah aloi bukan haba dirawat.

Details: -

1xxx - sekurang-kurangnya 99.0% Aluminium, besi dan silikon adalah kekotoran utama. 0.12% cooper ditambah untuk kekuatan tambahan. Gunakan terutamanya untuk lembaran kerja logam

3xxx - mangan sebagai unsur mengaloi utama. Kekuatan yang dicapai oleh pepejal penyelesaian pengerasan. Kekuatan lebih tinggi daripada aloi 1xxx . Multi penggunaan tujuan dan mudah untuk dibentuk

5xxx - magnesium sebagai unsur mengaloi utama, kekuatan yang lebih tinggi daripada aloi 3xxx . Sesuai untuk lembaran kerja logam (bas trak, dan marin permohonan)


Haba dirawat aloi tempa

Kumpulan 2xxx , 6xxx dan 7xxx semua boleh dirawat haba untuk meningkatkan kekuatan oleh pemendakan pengerasan.

2xxx - cooper sebagai unsur mengaloi utama. Paling penting dari kumpulan ini adalah 2024 4.5% Cu, 1.5% Mg dan 0.6% Mn. Kekuatan aloi tinggi yang digunakan untuk membuat struktur pesawat.

6xxx - magnesium dan silikon sebagai unsur mengaloi utama. Digunakan untuk tujuan struktur umum.

7xxx - zink, magnesium dan cooper sebagai unsur mengaloi utama. Mempunyai kekuatan yang tinggi setanding dengan kumpulan 2xxx . Digunakan untuk struktur pesawat.
Permohonan utama untuk aluminium adalah untuk pemutus. Ini adalah kerana suhu lebur yang rendah (berbanding dengan keluli) dan ketidakstabilan baik cecair yang sesuai untuk pemutus.

Unsur mengaloi utama adalah silikon, yang ditambah dari 5-12% . Silikon akan membuat cecair lebur aloi lebih mengukuhkan pepejal .

Unsur lain ditambah : -

Magnesium - 0,3-1 % kepada kekuatan meningkat dan boleh dirawat haba
Cooper - 1 - 4% kepada kekuatan meningkat terutamanya pada suhu
yang tinggi yang lain , zink , timah , titanium dan kromium juga ditambah .Rajah 2: - produk oleh aluminium cast

Proses Die 
pemutus


Rajah 3: - mati cast proses skema

Popular proses untuk menghasilkan bahagian-bahagian yang agak kecil seperti permainan kanak-kanak dan beberapa komponen automotif. Menghasilkan kemasan permukaan yang baik untuk produk.

Acuan tetap digunakan dan boleh automatik untuk pengeluaran cepat.pemutus pasir


Rajah 4: pemutus pasir
digunakan untuk menghasilkan bahagian-bahagian yang besar seperti kepala enjin automotif.

Acuan pasir dihasilkan pertama dengan acuan tetap yang mempunyai bahagian atas dan bahagian-bahagian yang lebih rendah. Teras digunakan untuk bentuk berongga dihasilkan dan lubang.

Kedua-dua bahagian atas dan bawah dipasang dan aloi lebur akan dicurahkan . Selepas keras lebur, acuan pasir kemudian digodam dan membuang bahagian-bahagian yang dihasilkan.

Proses ini adalah sesuai bagi bahagian-bahagian bentuk kompleks.Penjelasan mengenai kerja sejuk panjang dan penyepuhlindapan

Kesan kerja sejuk pada logam
Rajah 28 : Proses Dingin logam ( a) proses rolling sejuk (b) proses penyemperitan sejuk
Rajah 28a : Metal tegang untuk titik alah , selepas menghasilkan kita boleh diperolehi titik alah lebih tinggi disebabkan oleh tekanan mekanisme pengerasan

Kerja sejuk ditakrifkan sebagai proses yang digunakan pada logam untuk cacat untuk membentuk pada suhu yang jauh di bawah suhu penghabluran , atau dalam erti kata umum, proses membentuk logam pada suhu ambien.

Kesan ke atas logam yang kerja sejuk adalah satu penyelewengan bentuk bijirin dan penghalusan bijian. Ini menyumbang kepada kenaikan kekerasan logam dan kekuatan. Mekanisme ini juga dikenali sebagai pengerasan terikan .

Sebutir terganggu atau bijirin perbaikan oleh kerja-kerja mekanikal disebabkan pesawat struktur kristal untuk memindahkan . Seperti yang kita belajar dari topik sebelum ini, kita tahu bahawa terkehel akan menurun kekuatan material. Walau bagaimanapun, jika kehelan adalah untuk banyak dan disusun dengan cara huru-hara, terkehel lain akan berhenti lagi penempatan ini menyebabkan pesawat kristal tidak boleh bergerak dengan mudah dan menggalakkan untuk kenaikan pada pengerasan dan kekuatan.


jumlah kerja sejuk digunakan dirumuskan oleh formula yang mudah: -


mana AO mewakili kawasan sebelum kerja-kerja sejuk dan kawasan Af selepas kerja sejuk.

Walaupun kerja sejuk menggalakkan kekerasan yang lebih tinggi dan kekuatan, rawatan haba lanjut masih digunakan ini adalah untuk melembutkan bahan-bahan untuk kemuluran yang lebih baik dan kestabilan bahan , ini juga akan meningkatkan kekonduksian elektrik wayar logam. Ini jenis rawatan haba dipanggil Penyepuhlindapan .


Rajah 28b : Hubungan antara sifat bahan kepada% kerja sejuk dilakukan

Penyepuhlindapan.

Penyepuhlindapan adalah proses yang recrystalize yang memutarbelitkan struktur kristal logam yang stabil baru dan meningkatkan sifat bahan mengikut keperluan reka bentuk.

Idea ini adalah untuk dipanaskan kembali hasil kerja sejuk ke suhu daripada untuk

daripada suhu lebur dan menyejukkan ke bawah mengikut lengkung penyejukan yang sesuai. Suhu ini dipanggil suhu recrystalzation .

The CW % lebih tinggi rendah suhu recrystalization yang ini adalah disebabkan oleh ketidakstabilan bahan.

Proses Anealling dibahagikan kepada 3 kategori bergantung kepada keperluan reka bentuk kami : -

a ) Pemulihan

Proses ini bertujuan untuk mengurangkan jumlah tertentu tekanan dalam hasil kerja sejuk tanpa kehilangan banyak kekerasan dan kekuatan. Saiz butiran dan struktur kekal tetapi bilangan kecacatan / penyelewengan dalam bijirin dikurangkan. Hasil kerja sejuk dipanaskan pada suhu rendah , kira-kira 100 ° C -200 ° C bagi aloi tembaga. Logam yang berbeza akan mempunyai suhu yang berbeza.

b) Recrystalization

Proses yang recrystalize bijirin yang lebih tua ( daripada kerja sejuk) ke dalam struktur kristal baru.

Proses ini boleh dilakukan dengan memanaskan hasil kerja sejuk ke suhu recrystalization dan memegang kepada suhu itu bagi tempoh tertentu untuk menggalakkan gandum baru .

Proses ini benar-benar meneutralkan semua tekanan dan ketidakstabilan daripada proses kerja sejuk.

Kekuatan produk akan menurun tetapi meningkat dalam kemuluran. a) pertumbuhan Grain

Proses ini dilakukan pada suhu yang lebih tinggi sebagai lanjutan dari suhu recrystalization .

Saiz butiran akan berkembang lebih besar. Kemuluran maksimum boleh mendapatkan tetapi kekuatan tegangan yang miskin.

Ringkasan proses itu boleh dilihat pada angka 29

Rajah 29 : Proses Penyepuhlindapan bagi aloi tembaga


Cooper aloi

Logam kejuruteraan penting di mana digunakan secara meluas dalam keadaan yang tulen serta keadaan aloi .

Ciri-ciri asas: -

a) kekonduksian elektrik yang tinggi (biasanya dalam keadaan murni)

b) kekonduksian haba yang tinggi (terutamanya digunakan sebagai penukar haba )
c ) kekuatan Corrosionresistance

d ) Mudah untuk memalsukan dan sendi

e) tinggi dalam bentuk aloi

Klasifikasi cooper aloi

Aloi Cooper adalah menetapkan oleh CDA ( cooper pembangunan persatuan). Semua jenis aloi dikodkan dari C10100 untuk C79900 untuk menetapkan aloi tempa dan C80000 untuk C99900 untuk menetapkan pemutus aloi.Jadual 2 : Kod Standard untuk cooper aloiJadual 3: Permohonan aloi cooper mengikut kod bahan

Tempa cooper aloi

Unalloyed cooper - salah satu logam yang paling penting dalam aplikasi kejuruteraan kerana kekonduksian elektrik yang tinggi dan tahan rendah arus elektrik. Cooper kesucian lebih daripada 99.3 % dianggap unalloyed cooper atau tulen cooper .

Permohonan: -

a) wayar elektrik
b) konduktor bas Elektrik c) Anodesforvacuumtubes d) tiub mikro

Boleh bekerja sejuk dan licin untuk mengubah suai kekuatan dan kekerasan .

Aloi Cooper- Zink - dikenali sebagai tembaga, unsur mengaloi utama adalah zink dengan komposisi yang terdiri daripada 5% kepada 40%. Sejumlah kecil timah hitam ditambah (0.5% -3% ) untuk meningkatkan di mesin .

Permohonan: -

a) teras Radiator dan tangki
b) perlawanan Lampu

c) Heatexchanger

d) Alat muzik
e) Valve

f) Aksesori

Brass mempunyai kemasan permukaan yang sangat baik, mudah untuk mesin dan membentuk ke dalam bentuk. Kekuatan boleh mengubah suai oleh kerja sejuk dan penyepuhlindapan.

Aloi Cooper -Tin - dikenali sebagai gangsa. Tin adalah unsur mengaloi utama dengan komposisi 1% kepada 10%. Tin menguatkan aloi oleh pepejal penyelesaian pengerasan. Gangsa umumnya lebih kuat dan lebih sukar daripada tembaga, ia juga mempunyai rintangan yang lebih baik hakisan.

Dalam beberapa aplikasi kejuruteraan , gangsa yang digunakan untuk membuat bearing dan gear. Dengan menambah 5 hingga 10 peratus plumbum, Satu permukaan pelinciran diri boleh dicapai untuk tujuan itu.


Permohonan: -

a) Bolt dan kacang

b) Paip aksesori
c ) Kunci

d) Paku

e) Heatexchanger

Cooper- berilium - dihasilkan oleh dengan menambah 0.6 ke 2 peratus Jadi dengan tambahan kobalt 0,2-2,5 peratus. Kekuatan yang dicapai oleh pemendakan pengerasan. Ia boleh dirawat haba dan licin untuk mengubah suai kekuatan

Kekuatan yang sangat tinggi, tahan kakisan dan ciri-ciri keletihan yang baik.

Salah satu penggunaan utama adalah alat di mana keadaan tidak mencetuskan diperlukan (minyak dan loji gas). Menjadikan ia bahan yang mahal.

Permohonan: -

a) Springs

b) Gear

c) Injap

d) Kimpalan peralatan
 e) Alat


aloi magnesium

Magnesium adalah logam ringan ( ketumpatan = 1.74g/cm3 ) berbanding aluminium ( ketumpatan = 2.70g/cm3 ) yang sesuai untuk aplikasi yang memerlukan logam ringan.

Walau bagaimanapun magnesium mempunyai banyak kelemahan: -

a) Kos lebih daripada aluminium (kira-kira 6 kali lebih mahal)
b) Sukar untuk membuang kerana kereaktifan yang tinggi kepada oksigen di udara. perlu khas

kaedah dan perlindungan.
c) Lowstrengthanddifficulttocoldwork

Klasifikasi aloi : -

Aloi magnesium dibahagikan kepada 2 bahagian utama iaitu : haba haba dirawat dan tidak boleh dirawat dalam bentuk aloi tempa (lembaran , plat, penyemperitan , memalsukan ) dan aloi cast .

Kod Standard untuk aloi magnesium : -

Contoh: - HK31A - H24

Diperuntukkan oleh 2 huruf diikuti oleh 2 atau 3 nombor. Huruf berdiri untuk 2 unsur mengaloi utama di mana huruf pertama menetapkan unsur mengaloi yang mempunyai kepekatan tertinggi dan surat kedua untuk kepekatan kedua tertinggi .

Simbol surat yang digunakan dalam aloi magnesium penggredan : -

A = Aluminium
 E = nadir bumi
H = torium

K = zirkonium
Q = perak
Z = zink

M =
S = mangan silikon

T = timah

Nombor pertama selepas huruf menetapkan peratusan berat unsur surat pertama dan nombor kedua selepas huruf menetapkan peratusan berat unsur surat kedua.


Surat selepas bilangan menetapkan pengubahsuaian dilakukan ke atas aloi (A, B, ... dll).

Kemarahan kod jawatan adalah sama dengan aluminium yang dipisahkan oleh '-' tanda selepas pengkodan.

Ringkasan: -

Elemen 2 % berat

HK31A - H24

jenis pengubahsuaian

   
Jawatan sabar (rujuk berat Tertinggi % mengaloi 1 elemen berat % kepada aluminium)

elemen

Contoh: -HK31A - H24 : - 3% kandungan thorium , 1% zirkonium dengan pengubahsuaian A . H24 menetapkan bahawa bahan-bahan telah kerja sejuk dan sebahagiannya licin .

Permohonan: -

Bahagian-bahagian automotif : - penutup enjin , monoarm basikal , komponen enjin kecil ( rantai ), dan lain-lain


aloi titanium

Mengkategorikan sebagai aloi ringan dengan ketumpatan 4.54 g/cm3 sahaja , tetapi mempunyai ciri-ciri kekuatan yang tinggi. Kos lebih tinggi daripada aloi aluminium kira-kira 6 kali, tetapi titanium masih bahan yang digunakan aplikasi aeroangkasa.

Berfaedah titanium : -

a) Superior ringan dengan kekuatan yang tinggi b) tahan kakisan tinggi dalam kimia digunakan c) Doesnotsoftenathightemperature

Merugikan : -

a) Kos yang tinggi

b) Vey sukar untuk mengeluarkan untuk titanium tulen daripada bijih
c) Difficulttobemachinedforprecision


Jadual 4: kod aloi dan permohonan bagi magnesium , titanium dan nikel aloi


Aloi Ti- 6AL -4V adalah aloi titanium yang paling banyak digunakan kerana ia telah seimbang dari segi kekuatan dan kebolehkerjaan.

Kekuatan tegangan yang boleh ditingkatkan oleh penyelesaian pengerasan sehingga 1173 MPa (berbanding dengan keluli kira-kira 1000 MPa)

aloi nikel

Salah satu bahan-bahan kejuruteraan yang paling penting kerana karat dan tahan tinggi untuk pengoksidaan pada suhu tinggi.

Mudah dibentuk dan kerja sejuk tetapi mahal yang menghadkan penggunaannya (35 kali lebih mahal daripada keluli)

Perdagangan dan nikel aloi monel

Nikel tulen digunakan bagi bahagian-bahagian elektrik dan elektronik kerana kekonduksian yang baik elektrik dan peralatan pemprosesan makanan.

Biasanya aloi dengan cooper (32%) untuk dihasilkan monel 400 aloi yang mempunyai kekuatan yang agak tinggi, kebolehkimpalan dan tahan kakisan yang sangat baik dengan persekitaran banyak. Penambahan cooper juga mengurangkan kos bahan.

Untuk kekuatan lebih tambah , 3% Al dan 0.6% Ti ditambah kepada peningkatan kekuatan oleh pemendakan pengerasan.

Superalloys berasaskan nikel

Digunakan terutamanya di bahagian-bahagian turbin gas yang mempunyai operasi suhu tinggi dan keadaan pengoksidaan tinggi.

Kandungan superalloys : - 50% - nikel 60%, 15% - 20 % kromium , 15% - 20% kobalt, 1% - aluminium 4% dan 2% - 4% titanium.

Unsur mengaloi akan membentuk pelbagai jenis kompaun karbida yang menyumbang kepada kekuatan bahan pada suhu tinggi dan kimia tahan serangan.